Et slag av gangen - ESAG

Statusrapport desember

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 12. januar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Gode samarbeidspartnere på plass

Et flott samarbeid med NGF 
Samarbeidet med Norges Golfforbund og lavterskeltilbudet Golf-grønn glede har vært viktig for vår kanonstart for 2021. Med dette i bunn har vi utviklet Et slag av gangen, hvor vi skaffer finansiering og er brobygger med relevante samarbeidspartnere. Helårsaktivitet og rekruttering, arbeidstrening, fadderskap, og utvikling av individuelle planer står sentralt i målet om å få våre deltagere tilbake til «normalsamfunnet».
 
Resultater og effekt
November og desember har vært tid for søknader. Skal vi lykkes må det være et spleiselag hvor klubbene bidrar med frivillighet og et stort hjerte, kommunen med penger og ressurser og det offentlige med penger. Forutsigbarhet er en viktig forutsetning for utvikling av Et slag av gangen. VI venter nå i spenning!
Vi har allerede 600 deltagere med i vårt prosjekt, gjennom golfklubbene. Over 200 frivillige og tusenvis av frivillighetstimer nedlegges. Vi ser resultater hvor deltagerne blomstrer, noen har fått jobb og medlemskap i golfklubben er tegnet. Vennskap er etablert, og
vi ser at mange deltagere har fått en bedre livskvalitet.
Vi bidrar til å gjøre en forskjell.
 
Kompetanseløft
Foreningen Et slag av gangen har gjennomført et fysisk klubbmøte i høst. Det å bli bedre kjent, øke kunnskap, føle seg styrket i troen på at det samfunnsarbeid som nedlegges har en stor verdi både for klubben og den enkelte, var viktig å forankre.
NGF vil, etter ønske fra Et slag av gangen, etablere et Trener 1 kurs på dagtid for foreningens deltagere, finansiert av Et slag av gangen. 14 deltagere får bli med på denne starten i 2022. Flere kurs kan det bli. Deltagerne vil kunne bidra tilbake til GGG og Et slag av gangen som gode trenerressurser – en fantastisk investering og mulighet for oss
 
Målet vårt for 2022 er 40 klubber
Bortimot 70 % av klubbene gjennom Golf-grønn glede samarbeider nå med Et slag av gangen. Det vil si 30 klubber. Målet for Foreningen Et slag av gangen er 40 klubber i 2022.
 
Målet i antall deltagere
Ut fra NGFs undersøkelse deltar 809 i GGG. Ser vi Et slag av gangens andel i antall klubber har vi 570 med på aktiviteter hvor Et slag av gangen spiller en rolle. Sammen skal vi utvikle flere trygge og gode golfspillere i årene som kommer hvor målet for Et slag av gangen er å øke andelen til 800 deltagere i 2022.
 
Golf er mer enn ball og køller!
I disse tider, hvor det nok en gang ble anbefalt at aktivitet for voksne innendørs skulle avlyses, har flere klubber tatt med seg grupper ut på alternativ aktivitet. Kongsvingers Golfklubb tok med sin jentegruppe ut i naturen.
Golf er aktiviteten som ga klubben inngangen til å danne denne rene jentegruppa, likevel er det og komme seg ut og gjøre noe sammen med andre, det som skaper følelsen av et sted å høre til, det viktigste.
Sprakende bål, nystekte kanelboller og kakao.
Smil, latter og gode samtaler gjorde at de ble enda bedre kjent. Her skulle det også mestring til: få liv i bålet...
 
Vår målgruppe
 er mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Den nye regjeringen gir tydelige signaler at rus og psykiatri skal gis økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern hvor kommunenes rolle skal styrkes. I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge». Foreningen Et slag av gangen har, sammen med flere av klubbene, startet planlegging for et prosjekt med søkelys på barn og ungdom.
 
Samarbeidspartnere
Vi er stolte over vårt nasjonale samarbeid med Kriminaldirektoratet (KDI), Røde Kors, Nettverk etter
soning og Inkludering Norge. Og forholdet til Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon utvikler seg.
Samarbeidet gir deltagerne unike muligheter.
 
Vi som elsker golf!
Vi skal gjøre normale aktiviteter, og være sammen med «vanlige folk» sier Røde Kors. Mange nye golfspillere har det blitt i år. Å synliggjøre resultater som igjen kan bidra til å styrke vår posisjon for bedre økonomiske rammer er viktig. Det nytter. Vi viser at GOLF ER FOR ALLE!

Kontakt oss - og følg oss gjerne:
Marianne Smith Magelie – 9226 1332
Styreleder
www.etslagavgangen.no
 
 
 
           
   
         
 
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her