Et slag av gangen - ESAG

Statusrapport november

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 5. november 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Golf en helårsaktivitet

Golf er helårsaktivitet!
For oss er golf en helårsaktivitet. Foreningen Et slag av gangen har søkt midler til klubbene hvor det kan drives aktiviteter både i innehaller og på simulatorer. Kaffe og vaffel er det også. Vi kan ikke stoppe selv om banene stenger – vi skal ta vare på deltagerne som er med oss, og da trenger vi å være sammen hele året.
Anbefaling: ta en titt på alt det flotte som skjer:  www.etslagavgangen.no
Registrer deg for nyheter og motta løpende informasjon – vi trenger gode supportere.
 
Vi nærmer oss 30 deltagende klubber
Foreningen har hatt en kanonstart fra vi etablerte oss i våres. Vi samarbeider med bortimot 30 golfklubber som alle ønsker å gjøre en innsats for et godt samfunnsarbeid. Vi utvikler oss, steg for steg.
Klubbene leverer golfspill, trening, trenere og utstyr gjennom lavterskeltilbudet Golf – grønn glede. Sammen utvikler vi Et slag av gangen hvor vi tilbyr helårsaktivitet, arbeidstrening, fadderskap, systematisk rekruttering, oppfølging av deltagerne gjennom kurs og individuelle planer. Ideen er at deltagerne med dette skal kunne bruke sin nye golfkompetanse tilbake til klubben. Trener 1 kurs fra NGF står på programmet for alle deltagende klubber i 2022.
 
Erfaringsmøte med klubbene er gjennomført
Målet for dagen den 25. oktober var å bli bedre kjent, øke kunnskap om prosjektet, føle seg styrket i troen på at det samfunnsarbeid som nedlegges har en stor verdi både for klubben og den enkelte. Tanken var å etablere noen felles retningslinjer og med felles forståelse for hvordan vi tilnærmer oss med tanke på søknad av midler for å gjøre aktiviteter. I sum skal dette bidra til deltagere som klarer å få til en livsstilsendring.
Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger, skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering.
 
Målgruppen er mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter.
 
Samarbeidspartnere
Vi er stolte over vårt nasjonale samarbeid med Kriminaldirektoratet (KDI), Røde Kors, Nettverk etter soning og Inkludering Norge. Klubbene tilbys unike muligheter som kommer deltagerne til gode.
Vi utvikler også samarbeid med Kirkens Bymisjon. Her er vi godt i gang i Kragerø og Byneset startet i år med en pilotsesong. Klubben fortsette å utvikle tilbudet. De henvender seg til bla unge voksne med et endringsrettet oppfølgingstiltak som har som mål å hjelpe og støtte deltakerne inn i arbeidsliv eller skole hvor både sosial og fysisk aktivitet er viktig.
Samarbeidet med NGF – Norges Golfforbund er også viktig i vårt arbeid.
 
November er søknadsmåneden 
Nesten alle som gir tilskudd til aktiviteter til vår målgruppe har søknadsfrist 1. desember. Det er en travel skrivemåned hvor søknadene våre skal bære preg av solid innsats hos golfklubbene overfor deltagerne. Samtidig må det synliggjøres at skal vi lykkes må det være et spleiselag hvor klubbene bidrar med frivillighet og et stort hjerte, kommunen med penger og ressurser og det offentlige med penger. Forutsigbarhet er en viktig forutsetning.
 
Hurdalsplattformen
Den nye regjeringen gir tydelige signaler at rus og psykiatri skal gis økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern hvor kommunenes rolle skal styrkes. I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge». Foreningen Et slag av gangen har, sammen med flere av klubbene, startet planlegging for et prosjekt med søkelys på barn og ungdom i utenforskap.
 
Resultater og effekten av vårt arbeid
Vi har allerede over 400 deltagere med i vårt prosjekt, gjennom golfklubbene. 150 frivillige og tusenvis av frivillighetstimer nedlegges. Vi ser resultater hvor deltagerne blomstrer, noen har fått jobb og medlemskap i golfklubben er tegnet.
Vi ser at deltagerne allerede har fått en bedre livskvalitet.
 
Vi som elsker golf!
Vi skal gjøre normale aktiviteter, og være sammen med «vanlige folk» sier Røde Kors. Mange nye golfspillere har det blitt i år. Å synliggjøre resultater som igjen kan bidra til å styrke vår posisjon for bedre økonomiske rammer er viktig.
Det nytter. Vi viser at GOLF ER FOR ALLE!
 
Kontakt oss - og følg oss gjerne:
Et bilde som inneholder gress, idrett, golf, sport

Automatisk generert beskrivelseMarianne Smith Magelie – 9226 1332
Styreleder
www.etslagavgangen.no
 
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her