Turneringer

Sportsplan

1 Forord

Denne første utgaven av sportsplanen er laget av Sportslig utvalg i Hauger Golfklubb for godkjenning på Årsmøtet i klubben. Sportsplanen er laget for å samle utvalgenes arbeid, og gi bedre retningslinjer for hvordan vi skal drive vår aktivitet. Sportsplanen vil tilstrebe å speile den aktiviteten som allerede finnes, samt sette agenda for den sportslige satsningen videre.

2 Innledning

Formålet med denne sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i Hauger Golfklubb, og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Vi har i dag aktive golfere i utvalgene Juniorer, damer, herrer/seniorer og elite. Vi har stor aktivitet i alle utvalg gjennom hele sesongen, som drives på dugnadsbasis av foreldre og frivillige i de enkelte utvalgene. Vi ser at interessen for golf som en helårsidrett er økende også gjennom vinterstid.

3 Verdigrunnlag, visjoner og mål

Dette kapitlet beskriver klubbens verdigrunnlag, visjoner og mål. Det er viktig at alle utvalgsledere, trenere og tillitsvalgte setter seg grundig inn i dette kapitlet og etterlever verdiene som presenteres i praksis i hver av utvalgene.

Den sportslige satsningen bygger på klubbens eget verdigrunnlag som er «litt din».Dette betyr:
- En medlemsstyrt organisasjon og et inkluderende og sosialt miljø.
- Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn.
- Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt.

Komiteens arbeid gjennom det sportslige tilbudet skal spesielt fokusere på:
- Inkluderende aktiviteter
- Positive golfopplevelser
- Trivsel

De fem punktene som definerer en god golfer er;
1. Du er en positiv og inkluderende spiller
2. Du tar vare på både banen og medspillere
3. Du kjenner ditt eget ferdighetsnivå
4. Du holder riktig hastighet på banen
5. Du har fokus på sikkerhet

4 Sportslig utvalg

Sportsligutvalg vil bestå av en leder (valgt av styret), sportssjef, damerepresentant, norsk seniorgolf representant, elitemiljø tillitsvalgt og juniorleder.

Utvalget skal koordinere de sportslige aktivitetene i klubben og samarbeide med gruppeledere om kriterier for støtte og uttak. Utvalget har som hovedansvar å skape engasjement blant alle klubbens medlemmer fra nybegynnere til etablerte golfere. Golfutvalgets arbeid skal gjenspeile verdigrunnlaget til klubben og skape aktiviteter tilpasset alle.

Det sportslige utvalget skal videre jobbe aktivt med å skape inkluderende aktiviteter, positive golfopplevelser og trivsel for alle på klubben.

5 Turneringer

Klubben ønsker stort engasjement og deltakelse i sportslige arrangementer i egen klubb. Det er også ønskelig at klubbens medlemmer deltar i turneringer eksternt tilpasset sitt eget ferdighetsnivå. Medlemmer tilknyttet elitemiljø ønsker utvalget skal spille brutto slaggolf for egen utviklingsskyld.

5.1 Individuelle turneringer

I Norge i dag finnes det individuelle turneringer for alle aldre og nivåer, slik som:
- Narvesen Tour (regional turnerings-serie for barn og junior)
- Srixon Tour (øverste nivå for barn og junior i Norge)
- Region Tour (regionalt tilbud for alle)
- Norges Cup (øverste nivå i Norge for alle)
- Turneringer i regi av NSG (norsk seniorgolf)

5.2 Lagturneringer

Det konkurreres også som lag, og klubben har som et sportslig mål å være representert i alle lagturneringene i Norge. Lagturneringene i dag er enten i regi av NGF eller NSG (Lag Serie og lagmesterskap).

6 Sportslige aktiviteter

6.1 Barn- og Juniorgolf

Utvalget er satt sammen av foreldregruppen og klubbens trener. I sesongen fra medio mai til medio oktober skal det være organiserte aktivitet hver uke med treningsfri i fellesferien.

Vinterstid skal vi tilby vintertrening med oppstart desember og holde på frem til påske. Treningene vil bestå av golf på simulator, fysisktrening og noen sosiale aktiviteter.

All barn- og junioraktivitet i klubben bygger på verdiene: Glede, Miljø, Trygghet og Mestring som også gjenspeiler klubbens verdigrunnlag. Klubben lever etter prinsippet «flest mulig, lengst mulig» og ønsker med dette å bygge et miljø med barn og ungdom som trives og har det artig sammen.

Våre treninger skal preges av at alle blir sett, og at vi legger til rette for så vel idrettslig, som personlig utvikling.

Utvalget skal samarbeide med ressursgruppen til Golfjentene Romerike med å rekruttere jenter til samlingene, samt bistå med eventuelle arrangementer på Hauger GK.

Målet for juniorgruppa på Hauger
- Hauger jobber hardt for å gi alle barn et trygt og godt miljø uansett alder og ferdigheter.
- Vi skal ha et golftilbud til medlemmers barn og eller barnebarn
- Alle våre juniorer trenes av PGA pro med hjelp av trener 1 ressurser og med et bredt foreldreengasjement, dette gir barna de beste forutsetningene for å mestre golfen og ha det gøy på banen.
- Utvikle gode verdier og etikette hos barna som de kan ta med seg videre i livet
- Juniormedlemmer og foreldre skal være lojale overfor klubb og forhåpentligvis senere bli seniormedlemmer

Langsiktig mål er å utvikle en elitegruppe som markerer seg i Norge, både i jente- og gutteklassen.

Grupper på Hauger

Vi deler treningsgruppen i to hovedgrupper, bredde og satsning, bredde deles inn etter alder og vi har egen jentetrening. Vi ønsker å ha tett kontakt mellom gruppene slik at samholdet og utviklingen blir best mulig.

Satsningsgruppe

For de mest ivrige som vil satse på golf og delta i turneringer osv. Dette går klart mest på treningsvilje og engasjement. Her vil det være mer individuell oppfølging og fokus på turneringsspill.

I forkant av hver sesong vil det settes opp en terminliste når juniortrener vil delta og følge opp spillere på Narvesen Tour, i tillegg til en anbefalt terminliste.

Det skal meldes på lag til Lag NM junior både for gutter og jenter hvis dette er mulig. Spillere som spiller og trener i klubben skal alltid prioriteres til lagene.

Juniortur

Klubben skal organisere en årlig treningsleir i innland eller utland før sesongstart.

6.2 Damegolf

Damegruppa på Hauger ønsker å være et hyggelig samlingspunkt for klubbensdamer uansett alder og handikap.
Vi spiller uformelle turneringer på onsdager, både formiddag og ettermiddag, påmelding i golfbox fra gang til gang.
Etter både vår- og høstsesongen møtes vi til en felles avslutning i klubbhuset med mat og premieutdeling.

Damegruppa organiserer også hver vår en golftur til Sverige, her tilbringer vi helgen med golf og kos!

For å få flere damer inn i golfen vil klubben ha ekstra fokus på dette utvalget. Det skal skapes en arena for rekrutering og aktivitet som vil gjøre det enklere for alle som ønsker. Damegolf er et sosialt initiativ for å skape et ekstra tilbud til damer som ønsker å treffes og spille golf sammen.

Denne aktiviteten styres av en egen gruppe i samarbeid med det sportslige utvalget sine aktiviteter. Det skal ikke være et alternativ til aktivitetene til Golfutvalget, men et supplement for de som ønsker det.

6.3 Elitesatsing

Sportslig utvalg skal tilrettelegge for treninger og samlinger for motiverte spillere. Også her skal inkluderende aktiviteter, positive opplevelser og trivsel for spillere være sentralt. Kriterier og deltakelse for elitegruppen offentligjøres hvert år. Opptak til elitegruppen er søknadsbasert.

Det vil være hcp-krav til spillerne i gruppen.
Damer under 10
Herrer under 46.4 Para golf

Hauger ønsker å tilrettelegge for klubbens parautøvere i samarbeide med forbundets Golf Grønn Glede satsning. Satsningen håndteres av klubbens head pro i samarbeide med styret og behandles etter behov fra år til år.

6.5 Norsk Seniorgolf

NSG arrangerer både individuelle turneringer og lagturneringer for medlemmer av Norsk Seniorgolf. Klubbens NSG kontakt samarbeider med det sportslige utvalget angående uttak til de ulike turneringene. NSG representanten samarbeider med administrasjonen om søknader og gjennomføring av turneringer på Hauger GK.

6.6 Turneringskomite

Turneringskomiteen sitt formål er å arrangere sosiale turneringer for klubbens medlemmer. I sesongenes turneringsplan skal alle nivåer og aldersgrupper inkluderes.

7 Uttakskriterier

Uttakskriterier settes i forkant av hver sesong av sportslig utvalg i samarbeide med de ulike gruppene. Det vil settes uttakskriterier for følgende turneringer.

7.1 Lag NM (damer, herrer og junior) 

7.2 Turneringer i regi av NSG (lagmesterskap)

8 Turneringsstøtte

Klubben har et mål om å øke rekruteringen og den sportslige aktiviteten og da med spesielt fokus på barn og juniorgolf. Følgende tilskudd er bestemt at skal gjelde for alle som er aktive og representerer klubben i turneringer.

Støtte ved representasjon for Herrer/ Damer/ Juniorer• All støtte må godkjennes i forkant av turneringene av sportslig leder.
• Overnatting dekkes kun ved reisetid over 2 timer hver vei. Det dekkes inntil kr 1000,- pr døgn. Kopi av overnatting må vedlegges reiseregning.
• Reiseutgifter dekkes ved kilometergodtgjørelse kr 2,- pr km for reiser over 100 km hver vei. Alternativt dekkes flyreise type sportsreise eller billigste alternativ etter avtale.
• For Srixon Tour og Norges Cup gjelder egenandel: reise kr 1000,- og opphold kr 500,-
• Reiseregninger leveres til administrativ leder for attestering før utbetaling skjer.

8.1 Støtte til spillere på høyere nivå

Støtte til spillere på et høyere nasjonalt eller internasjonalt nivå vil bli behandlet fra sak til sak. Søknad sendes til og behandles av styret.

Se vedlegg for utskriftsvennlig format.                                                                                                                                          Revidert 05.01.2023
                                                                                                                                          Årsmøte behandlet 30.03.2023                     
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her