Klubben

Personvern

Personvernerklæring

Som medlem på Hauger Golfklubb skal du kunne stole på at vi gjør alt vi kan for å holde dine person-opplysninger trygge. Vi vil bruke alle forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

For å kunne bli medlem i Hauger Golfklubb må vi innhente en rekke person-opplysninger om deg. Disse opplysningene benyttes til:

 • orientering om Hauger golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev og klubblad
 • administrasjon av adgang til spill på banen
 • registrering av score
 • registrering av handicap
 • turneringsplanlegging og avvikling
 • administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent 
 • avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • administrasjon av introduksjonskort
 • registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • hvis du som frivillig er med i Hauger Golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg

Vi behandler personopplysninger i form av [registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon og politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).

Av driftsmessige samt lovpålagte grunner, deler vi dine opplysninger med:
- GolfBox
- Økonomisystem
- Hauger Golfbane AS  
- Bank
- Regnskapsfører
- Klubbens kontrollkomité
- Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
- Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for       ivaretakelse av golfens interesser og utvikling
- Offentlige myndigheter  

Personopplysninger som behandles av Hauger Golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin)

Ønsker du opplysninger om hvilke data som er lagret om deg, endre eller slette disse kan du ta kontakt med oss:

Hauger Golfklubb
Ramstadveien 180
1480 Slattum
67073770
post@haugergolf.no

Er du gjest på Hauger, behandler vi kun persondata som er tilgjengelig for oss gjennom din profil i golfbox. Dette gjelder både gjestespill og turneringsspill. Vi bruker kun dine data for å kontakte deg vedrørende din starttid, og ved oppslag av startliste og resultatliste.  Er du med på kurs eller samlinger lagres kun navn og kontaktinformasjon for å sende ut informasjon vedrørende kurset, samt grunnlag for betaling.

Personvernerklæringen vil oppdateres dersom vi endrer måten vi behandler din data. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på klubbens hjemmeside https://hauger-golfklubb.no/

Revidert 23.04.2020

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her